BONA lepak i Prajmer

PRIMER D 501

Bona D 501 je jednokomponentni prajmer za pripremu podloga pre upotrebe lepkova na bazi Bona silana, kao što je R 820, i R 848. Pogodan je za upijajuće/apsorbujuće podove  (sa izuzetkom industrijskih podova od magnezijuma), i ivericu i slične sastave.

Podloga mora biti ujednačena, potpuno suva, čista, bez pukotina.

Pre upotrebe prajmera, moraju se ispuniti sledeći uslovi: temperatura vazduha minimum 18°C; podna temperatura mimimum 15°C (sa podnim grejanjem max. 20°C); relativna vlažnost vazduha 70%.

Naneti prajmer ravnomerno na podlogu četkom ili valjkom.Izbegavati formiranje „barica“.Ostaviti da se osuši do providnog filma.Nakon sušenja, drveni pod se može postavljati odgovarajućim Bona silanskim lepkom.Bona R820 15/1

Bona R820 15/1

Lepak Bona R820 15/1 je elastičan, jednokomponentan silanski lepak koji služi za postavku drvenih podova. Upotreba prajmera pre ovog lepka generalno nije neophodna.

 

Priprema poda za lepak: Površina mora biti obrađena, suva, čista, bez pukotina, u „zdravom“  stanju.

Ukoliko je površina poda „problematična“, upotreba prajmera D501 može poboljšati situaciju.

Bona R820 je pogodan kod lepljenja na podove sa grejanjem.Ovi podovi moraju proći protokol zagrevanja do isušivanja košuljice.Tokom instalacije drvenih podova, kao i tri dana nakon toga, temperatura košuljice na sme preći 25°C.

Napomena: Pre  primene lepka, određeni vremenski uslovi moraju biti ispoštovani: temperatura vazduha minimum 18°C, temperatura poda minimum 15°C (podovi sa podnim grejanjem maximum  20°c) ; vlažnost vazduha  maksimum 70%. Lepak takođe mora dostići odgovarajuću temperaturu.

Nakon otvaranja poklopca kante lepka, ukloniti zaštitnu foliju , i ukloniti stvrdnut lepak na ivicama. Lepak se nanosi ravnomerno nazubljenom  špahtlom.Parketi  koji se ugrađuju moraju se polagati na lepak i biti čvrsto pritisnuti tokom vremena sušenja lepka (oko 30 minuta). Ukoliko na površini koja se premazuje, lepak dobije „kožicu“/“omotač“, treba skinuti taj lepak i naneti nov.Ukoliko lepak „kipi“ iz fuga (spojeva) na parketu mora se ukloniti pre tretiranja lakovima.

Hoblovanje i lakiranje parketa (finalna obrada) mogu se sprovesti nakon 12-24 sata od lepljenja.Vreme sušenja zavisi i od vrste parketa, apsorpcije površine i vremenskih uslova.

Lamelni parket: oko 850g/m²

Dvoslojni podovi, i industrijski podovi (16mm): oko 1000g/m²

Troslojne podne table , i industrijski podovi (23mm): oko 1250g/m²