BONA TRAFFIC HD vodeni lak

 

Bona Traffic HD

 

 

Ovaj lak ima najbolje i najbrže sušenje na drvenim podovima, na Svetu.Namenjen je podovima koji su izloženi ekstremnom habanju, i daje mogućnost da se frekfentnost nastavi nakon samo 12 sati od nanošenja. Koristi se u hotelima, na aerodromima, u restoranima, uglavnom tamo gde zastoji u prometu stvaraju probleme u poslovanju.Na vodenoj je bazi, sa minimalnim procentom isparavanja jedinjenja i mirisa.Ne žuti.

 

 

 

Pre primene, površinu treba tretirati Primerom iz Boninog asortimana.Voditi računa da temperatura poda bude prilagođena sobnoj temperaturi, da je pod dobro izbrušen, suv i bez ostataka piljevine, ulja, voska i drugih građevinskih ostataka.
Pre upotrebe lak i učvršćivač moraju dostići sobnu temperaturu.Ubaciti filter i dobro protresti.Optimalni uslovi korišćenja su između 18-25°C, i 30-60% relativne vlažnosti vazduha. Visoke temperature i niska vlažnost vazduha skraćuju vreme sušenja, a niske temperature i visoka vlažnost vazduha produžavaju vreme sušenja.Minimalna temperatura korišćenja je 13°C.

Premazivanje predhodno lakiranih podova: Pre premazivanja fabrički pripremljenih ili predhodno lakiranih podova, površina mora biti očišćena i brušena Bona Diamond šmirglama.

Primena:

1) Dodajte učvršćivač u lak i mućkajte 1 minut. Izmućkan lak koristite odmah ili najviše u roku od četiri sata. Ukoliko se mešaju manje količine laka, onda jedna sekcija bočice učvršćivača odgovara jednom litru laka. 2) Nanesite pomoću Bona valjka u razmeri 8-10m²/l (120-100g/m²). Nanosite naizmenično preko i u smeru linija na drvetu izbegavajući nagomilavanje proizvoda.Uvek održavajte „mokru ivicu“ da biste izbegli preklapanje. 3)Pustite da se dobro osuši pre nanošenja dodatnih slojeva.Obezbedite odgovarajuću ventilaciju. 4)Ukoliko je potrebno polirajte pod (P150 ili finijom granulacijom)i dobro očistite prašinu pre završnog mazanja. Napomena: Ukoliko se predhodni sloj laka/baze sušio duže od 24h, onda je poliranje neophodno.

Vreme sušenja pre: Poliranja/premazivanja Gaženja Normalne upotrebe
Traffic 2-3 sata* 6 sati* 12 sati*
Traffic HD 3-4 sata* 8 sati* 24 sata*
Traffic Natural 3-4 sata* 8 sati* 24 sata*

 

Call Now ButtonKontaktirajte nas!