MEGA ONE vodeni lak

bona

MEGA ONE

Lak idealan za kancelarije, manje prodavnice, hotelske sobe, kao i za kuće i stanove. Bona Mega ima jednokomponentnu formulu na vodenoj bazi koja reaguje sa kiseonikom i ponaša se kao dvokomponentna.Mešanje nije potrebno, koristi se direktno iz boce. Posebno je namenjen za podove od dasaka i podove sa podnim grejanjem.
Imamo lak u varijantama: Mat, Polusjaj, Sjaj.

Mega One:

Prajmer i završni lak u jednom proizvodu. Inovativna svojstva ovog laka pružaju mogućnost jednostavnog nalivanja direktno na pod. Bez mešanja, bez dodatnog Primera. Nepobediv zbog brzine sušenja i jednostavnosti nanošenja.


Priprema:

Pre nanošenja pod mora biti izbrušen i očišćen od prašine.Sačekati da sredstvo dostigne sobnu temperaturu.Ubaciti filter i dobro promućkati.Optimalni uslovi korišćenja su između 18-25°C, i 30-60% relativne vlažnosti vazduha. Visoke temperature i niska vlažnost vazduha skraćuju vreme sušenja, a niske temperature i visoka vlažnost vazduha produžavaju vreme sušenja.Minimalna temperatura korišćenja je 13°C.

Primena:

1)Nanesite pomoću Bona valjka na 8-10m²/l (120-100g/m²). Nanosite naizmenično preko i u smeru linija na drvetu izbegavajući nagomilavanje proizvoda.Uvek održavajte „mokru ivicu“ da biste izbegli preklapanje.

2)Pustite da se dobro osuši pre nanošenja dodatnih slojeva.Obezbedite odgovarajuću ventilaciju.

3)Ukoliko je potrebno polirajte pod (P150 ili finijom granulacijom)i dobro očistite prašinu pre završnog mazanja.

Napomena: Ukoliko se predhodni sloj laka/baze sušio duže od 24h, onda je poliranje neophodno.

 

Vreme sušenja do: Poliranja/premazivanja Gaženja Normalne upotrebe
Mega 2,5-3 sata* 8 sati* 24 sati*
Mega Natural 2,5-3 sata* 8 sati* 24 sata*
Mega One 1,5 sat* 8 sati* 24 sata*

* u normalnim klimatskim uslovima, 20°C, 60% R.V. Sveže premazane površine tretirajte pažljivo.Za preporuke kada se površina može prekriti tepihom, čistiti, pogledajte tehnički list.

 


Call Now ButtonKontaktirajte nas!